Styrelsen

Magma Västerbottens styrelse 2019

Styrelsen består av totalt 5 personer och valberedningen av 2 personer.

Ordförande Cecilia Björkman

Sekreterare rullande

Kassör Carina Holmström

Styrelseledamot Malin Eriksson

Styrelseledamot Therese Samuelsson

Styrelseledamot Ann-Charlotte Nilsson

Valberedning: