Styrelsen

Magma Västerbottens styrelse 2015

Styrelsen består av totalt 5 personer och valberedningen av 2 personer.

 

Ordförande Karolina Åkerbo Lindblom

Vice ordförande

Sekreterare Anette Sjöbacka

Kassör Carina Holmström

Styrelseledamot Pia Granström

Styrelseledamot Annica Wredin

Valberedning: Helena Lindgren och Carina Rönnlund