Styrelsen

Magma Västerbottens styrelse 2015

Styrelsen består av totalt 5 personer och valberedningen av 2 personer.

 

Ordförande Ann-Marie Lindgren

Vice ordförande

Sekreterare Anita Prins

Kassör Carina Holmström

Styrelseledamot Pia Granström

Styrelseledamot Åsa Ericsson

Valberedning: Helena Lindgren och Carina Rönnlund