Integration är temat för 2016

Ännu ett magmaår tar sin början och jag tackar för förtroendet att få fortsätta som ordförande. Året som gick var på många sätt fantastiskt med många roliga och lärorika möten. Och vi ökade medlemsantalet med 30 % – härligt!

Min och styrelsens förhoppning var givetvis att få gehör för vår nya idé om att instifta ett Magma Stipendie/Magma pris som vi kunde samlas kring såväl på nätet som genom en avslutande Magma Gala, för att lyfta våra olika nyckelområden. På så sätt tänkte vi oss på sikt öka intresset för föreningen. Nu blev det inte så och vi får göra ett omtag.

Jag är dock helt säker på att vi genom årets tema Integration kommer kunna hitta på massa spännande saker som ger er medlemmar chans till nya möten, kunskaper och insikter.

Väl mött 2016 – och låt oss tillsammans bli en positiv kraft för integrationen mellan människor var vi än befinner oss!

/Annika Svensson, ordförande

En mötesplats för er, Magmor

För att ge alla magmamedlemmar i Västerbotten ytterligare möjlighet att nätverka och kommunicera har vi startat en Facebookgrupp. Gruppen (Magma Västerbotten medlemmar) ska fungera som ett komplement till övriga kanaler och vara ett forum för att lättare ta kontakt med varandra och dra ihop spontana träffar.

Vi vill poängtera att det är frivilligt att vara med i denna grupp. Ansökan om att vara med krävs dock, och kontrolleras mot medlemsregistret. Facebookgruppen är vidare en sluten grupp för att fungera lite som en föreningslokal där man måste vara på plats för att ta del av aktiviteten. Inga utomstående kan läsa inläggen.

Vidare kommer ingen medlemsinformation att läggas upp i gruppen, utan vi kommer även fortsättningsvis att skicka ut information, inbjudningar och liknande från Magma via mejl, hemsida och vår vanliga Facebooksida.

Vi hoppas att ni kommer att uppskatta initiativet och ta vara på de möjligheter till nätverkande som gruppen kan ge.

Väl mött!

/Styrelsen genom Petra Liuski

Jämställdhet är temat för 2015

Hej där!

Sedan jag blev vald som ordförande för Magma efter några års medlemskap och ett år i styrelsen som ledamot, har det nu gått ett par månader. Jag tänkte ge er lite uppdatering om vad som är på gång!

Min ambition när jag tackade ja var att under året som ordförande försöka förtydliga föreningens konturer och åter få upp styrfarten. Jag såg ju potentialen såväl i föreningens grundläggande idé, dess ledord och grundvalar, som i de kvinnor som engagerat sig och var medlemmar. Och nog tyckte jag väl ändå att det här borde kunna locka fler?

Var befinner vi oss nu då, ett par månader senare?

Ja, just idag ligger jag personligen hemma med feber och värk i knopp och kropp och är en ganska ynklig ordförande. Många tycks ha varit drabbade av samma åkomma här i vårvinter? Men bortsett från den parantesen har styrelsen sedan årsmötet hunnit ha ett konstituerande och ett ordinarie möte. Dessvärre har vi även hunnit tappa en styrelseledamot, Carina Eriksson, som av personliga skäl valde att kliva av uppdraget alldeles nyligen.

Vi har utsett Ida Bodén som medlems- och kommunikationsansvarig och angett riktningen för en ny kommunikationsstrategi som vi hoppas ska förenkla arbetet och skapa ökad tydlighet och vidgat engagemang.

Arbetet med att förverkliga aktivitetsplanen är i gång och vi har även beslutat att vi ska ha ett tema ”Jämställdhet” för årets aktiviteter. Det är ju ett av de områden föreningen vill engagera sig för.

Lite om jämställdhet då.

År 1979 antogs i Sverige en första jämställdhetslag som trädde i kraft i juli 1980. Då var jag själv 9 år gammal. Lika gammal som min egen son är nu. Män och kvinnor fick alltså för 35 år sedan formellt samma villkor i svenskt samhällsliv och lagen syftar till att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Det låter ju som en god och sund idé. Frågan är vad som hände därefter?

Så sent som 2006 beslutade riksdagen att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Gott så och ingen protesterar väl mot det. Men var står vi nu 2015 ytterligare 9 år senare? Hm, tål att begrunda hur långt vi egentligen kommit och vad det egentligen sitter fast i, när många kvinnor fortfarande möts av allt från ”glastaket” till oförklarlig lönediskriminering och allehanda diverse kvinnofällor både här och där på livets väg. Trots både lagar och avsiktsförklaringar.

Och så har vi ju den ständigt heta potatisen.

Finns det eller finns det inte några som helst biologiska förklaringar till skillnader i intressen, yrkesval och betéenden hos män och kvinnor som vi behöver förhålla oss till när vi vill uppnå verklig jämställdhet?

Någon kanske känner till begreppet ”jämställdhetsparadoxen” som togs upp i den norska TV-serien ”Hjernevask” 2012, vilken belyste samhällsforskning ur olika perspektiv. Första avsnittet blev så kontroversiellt att public service i Sverige inte ens vågade sända det. Varför? Ja, se själv och gissa sen…

Att frågan om jämställdhet har många sidor och fortfarande väcker starka känslor och åsikter är nog en no-brainer? Så årets tema har sannerligen möjligheter till goda diskussioner och intressanta möten. Så nu kastar vi oss in i ämnet!

Vi börjar med en enkel och öppen Afterwork på Invito den 16 juni. Just nu letar vi efter en spännande inspirationsföreläsare på temat som ska få igång samtalen vid borden. Evenemangsinbjudan med mer information kommer på Facebook, men boka gärna in datumet redan nu!

Varma och lite febriga vårhälsningar
/Annika

Nya aktiviteter i Magma

Aktuella aktiviteter i Magma Västerbotten 2015

VIP 25 februari
Årsmöte 23 mars

Se också vår facebook-sida Magma Västerbotten

 ___

Välkommen till Magma Talks på AW 

magma-talksNu lanserar vi ett nytt koncept i Magma Västerbotten – Magma Talks.

Magma Talks är vårt svar på den  Pecha kucha och TED Talks.

 

Kom och ät en god bit mat på Invito tillsammans med Magmor och företagsamma kvinnor och passa på att under 5 minuter berätta vad du brinner för, med eller utan bilder.

Är det

  • en hobby
  • en organisation
  • ditt företag
  • en företeelse
  • ?

Visst låter det spännande? Visst kommer du?