Årsmöte onsdag 14 mars

Alla medlemmar hälsas välkomna till Magmas årsmöte 14/3 kl 18.00.

Vi håller till i Blåbandslokalen, Skolgatan 40 i Umeå. Ingång från gården, källarvåningen. P-platser finns i närheten t ex Hovrättsgatan eller Stadshuset. Buss 1 och 7 stannar utanför Blåbandslokalen.

Magma bjuder på enkel måltid (vegan). Behöver du särskild kost – hör av dig senast dagen före till Ann-Marie 070-3609174.

Här finns årsmöteshandlingar att ta med till årsmötet:
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2017
Förenklat årsbokslut 2017
Budget och verksamhetsplan 2018

 

Tack för den här tiden!

Tre år av styrelsearbete är till ända, varav de två senaste som ordförande. Det var både ett tungt och ett lätt beslut att välja att kliva av och inte stå till förfogande inför 2017. Tungt därför att det varit väldigt roligt och känts oerhört meningsfullt att axla rollen som ordförande i Magma. Och inte minst att få jobba tillsammans med övriga i styrelsen för att skapa aktiviteter och mötesplatser för kvinnor, kring olika frågeställningar och ämnen som berör och är viktiga. Men ändå lätt för att jag så tydligt visste när jag väl såg det, att jag behövde skifta fokus i mitt eget liv det här året och prioritera en del andra områden istället.

Ibland tänker jag att vara både en eldsjäl och en ideell person, som har lätt för att engagera sig, vara kreativ och vilja jobba för andra, är både en gåva och en förbannelse. Jag tror att många känner igen sig. Man har lätt att se möjligheter överallt, komma med idéer, bita ihop och tuffa på fast tiden eller orken inte alltid finns där mitt i livspusslet. Eller trots att saker inte blir som man kanske hade hoppats. Som eldsjäl och ideell är man ofta lojal och uthållig, och man förväntar sig inte mycket tillbaka mer än att få vara med i allt spännande och möjliggörande som man ser. Man tror dessutom oftast såväl på andra som de idéer, projekt och sammanhang man brinner för. Och belöningen ligger främst i att få vara en del i något större – om än aldrig så litet – eller att se saker utvecklas och blomstra längs den ideella stigen.

Att själv ha lagt en del av min egen ideella kraft i föreningen Magma är verkligen inget jag ångrar. Det har varit tre givande år. Allt från anordnande av ”Valpanel 2014” med kvinnliga riksdagspolitiker från länet som personligt och engagerat mötte våra medlemmar för dialog, till ”VIP-kväll på temat Jämställdhet” med lärorikt och underhållande quiz samt god mat på Blå Avenyn, och därtill en initierad samverkan med Internationella Kvinnoföreningen i Umeå för ännu fler spännande möten och ökat systerskap kvinnor emellan. Bara för att nämna något.

Jag har både fått vara med om medlemstillströmning och medlemstapp. Och jag har ställt mig frågan många gånger hur Magma skall kunna göra bäst nytta för sina medlemmar och i samhället generellt. Hur föreningen skall kunna attrahera och leverera. För jag tror verkligen på kraften i det ideella arbetet, där man frivilligt engagerar sig för något större än sig själv utan vare sig ekonomiska incitament eller jakten på status som huvudsakliga drivkraft. Jag tror även på att kvinnor behöver mötas och stötta varandra, driva frågor gemensamt, utbyta erfarenheter, kunskap och nätverk – och inte minst samlas kring aktiviteter, ha kul och skratta ihop. Även utanför den närmaste vänkretsen eller på arbetsplatsen.

Vi behöver helt enkelt mötas i sammanhang där man kan vara olika och komma och gå lite friare, utan att vare sig relationer tar skada, allt behöver bli komplicerat eller samvaron kräver specifika resultat. Här har den ideella arenan verkligen fortfarande en funktion i samhället. Kanske mer än någonsin?

Med det sagt avslutar jag personligen just det här kapitlet i min egen ideella bok och tackar för mig, i alla fall tills vidare och i egenskap av ordförande och styrelsemedlem. Gör 2017 till ett fantastiskt år – och så hoppas jag vi ses vid tillfälle!

Allt gott!
/Annika Svensson

 

 

Årsmöte 2017

 

Varmt välkomna den 27 februari 2017 till ännu ett årsmöte för föreningen!

Nedan finner du samtliga handlingar som du kan ha intresse av och behöva ta del av inför mötet.

Kom ihåg att för att du skall vara röstberättigad vid mötet måste medlemsavgiften vara inbetald och kunna styrkas genom uppvisande av kvitto/bankutdrag. Inga undantag kommer att göras på plats. Styrelsen kan inte heller ansvara för att kontrollera detta, då alla transaktioner inte nödvändigvis har blivit synliga på bankkontot vid den aktuella tidpunkten.

Årsmöte 2017_dagordning

Fastställande av Stadgeändringar_medlemsmöte nr2

Verksamhetsberättelse 2016

Magma Verksamhetsplan_2017

revisionsberättelse 2016

Avsiktsförklaring Magma-IKF

Varmt välkommen!

/Styrelsen