Jämställdhet är temat för 2015

Hej där!

Sedan jag blev vald som ordförande för Magma efter några års medlemskap och ett år i styrelsen som ledamot, har det nu gått ett par månader. Jag tänkte ge er lite uppdatering om vad som är på gång!

Min ambition när jag tackade ja var att under året som ordförande försöka förtydliga föreningens konturer och åter få upp styrfarten. Jag såg ju potentialen såväl i föreningens grundläggande idé, dess ledord och grundvalar, som i de kvinnor som engagerat sig och var medlemmar. Och nog tyckte jag väl ändå att det här borde kunna locka fler?

Var befinner vi oss nu då, ett par månader senare?

Ja, just idag ligger jag personligen hemma med feber och värk i knopp och kropp och är en ganska ynklig ordförande. Många tycks ha varit drabbade av samma åkomma här i vårvinter? Men bortsett från den parantesen har styrelsen sedan årsmötet hunnit ha ett konstituerande och ett ordinarie möte. Dessvärre har vi även hunnit tappa en styrelseledamot, Carina Eriksson, som av personliga skäl valde att kliva av uppdraget alldeles nyligen.

Vi har utsett Ida Bodén som medlems- och kommunikationsansvarig och angett riktningen för en ny kommunikationsstrategi som vi hoppas ska förenkla arbetet och skapa ökad tydlighet och vidgat engagemang.

Arbetet med att förverkliga aktivitetsplanen är i gång och vi har även beslutat att vi ska ha ett tema ”Jämställdhet” för årets aktiviteter. Det är ju ett av de områden föreningen vill engagera sig för.

Lite om jämställdhet då.

År 1979 antogs i Sverige en första jämställdhetslag som trädde i kraft i juli 1980. Då var jag själv 9 år gammal. Lika gammal som min egen son är nu. Män och kvinnor fick alltså för 35 år sedan formellt samma villkor i svenskt samhällsliv och lagen syftar till att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Det låter ju som en god och sund idé. Frågan är vad som hände därefter?

Så sent som 2006 beslutade riksdagen att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Gott så och ingen protesterar väl mot det. Men var står vi nu 2015 ytterligare 9 år senare? Hm, tål att begrunda hur långt vi egentligen kommit och vad det egentligen sitter fast i, när många kvinnor fortfarande möts av allt från ”glastaket” till oförklarlig lönediskriminering och allehanda diverse kvinnofällor både här och där på livets väg. Trots både lagar och avsiktsförklaringar.

Och så har vi ju den ständigt heta potatisen.

Finns det eller finns det inte några som helst biologiska förklaringar till skillnader i intressen, yrkesval och betéenden hos män och kvinnor som vi behöver förhålla oss till när vi vill uppnå verklig jämställdhet?

Någon kanske känner till begreppet ”jämställdhetsparadoxen” som togs upp i den norska TV-serien ”Hjernevask” 2012, vilken belyste samhällsforskning ur olika perspektiv. Första avsnittet blev så kontroversiellt att public service i Sverige inte ens vågade sända det. Varför? Ja, se själv och gissa sen…

Att frågan om jämställdhet har många sidor och fortfarande väcker starka känslor och åsikter är nog en no-brainer? Så årets tema har sannerligen möjligheter till goda diskussioner och intressanta möten. Så nu kastar vi oss in i ämnet!

Vi börjar med en enkel och öppen Afterwork på Invito den 16 juni. Just nu letar vi efter en spännande inspirationsföreläsare på temat som ska få igång samtalen vid borden. Evenemangsinbjudan med mer information kommer på Facebook, men boka gärna in datumet redan nu!

Varma och lite febriga vårhälsningar
/Annika

Kommentarer inaktiverade.