Integration är temat för 2016

Ännu ett magmaår tar sin början och jag tackar för förtroendet att få fortsätta som ordförande. Året som gick var på många sätt fantastiskt med många roliga och lärorika möten. Och vi ökade medlemsantalet med 30 % – härligt!

Min och styrelsens förhoppning var givetvis att få gehör för vår nya idé om att instifta ett Magma Stipendie/Magma pris som vi kunde samlas kring såväl på nätet som genom en avslutande Magma Gala, för att lyfta våra olika nyckelområden. På så sätt tänkte vi oss på sikt öka intresset för föreningen. Nu blev det inte så och vi får göra ett omtag.

Jag är dock helt säker på att vi genom årets tema Integration kommer kunna hitta på massa spännande saker som ger er medlemmar chans till nya möten, kunskaper och insikter.

Väl mött 2016 – och låt oss tillsammans bli en positiv kraft för integrationen mellan människor var vi än befinner oss!

/Annika Svensson, ordförande

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>