En mötesplats för er, Magmor

För att ge alla magmamedlemmar i Västerbotten ytterligare möjlighet att nätverka och kommunicera har vi startat en Facebookgrupp. Gruppen (Magma Västerbotten medlemmar) ska fungera som ett komplement till övriga kanaler och vara ett forum för att lättare ta kontakt med varandra och dra ihop spontana träffar.

Vi vill poängtera att det är frivilligt att vara med i denna grupp. Ansökan om att vara med krävs dock, och kontrolleras mot medlemsregistret. Facebookgruppen är vidare en sluten grupp för att fungera lite som en föreningslokal där man måste vara på plats för att ta del av aktiviteten. Inga utomstående kan läsa inläggen.

Vidare kommer ingen medlemsinformation att läggas upp i gruppen, utan vi kommer även fortsättningsvis att skicka ut information, inbjudningar och liknande från Magma via mejl, hemsida och vår vanliga Facebooksida.

Vi hoppas att ni kommer att uppskatta initiativet och ta vara på de möjligheter till nätverkande som gruppen kan ge.

Väl mött!

/Styrelsen genom Petra Liuski

Kommentarer inaktiverade.