Kategori: Aktuellt

Integration är temat för 2016

Ännu ett magmaår tar sin början och jag tackar för förtroendet att få fortsätta som ordförande. Året som gick var på många sätt fantastiskt med många roliga och lärorika möten. Och vi ökade medlemsantalet med 30 % – härligt!

Min och styrelsens förhoppning var givetvis att få gehör för vår nya idé om att instifta ett Magma Stipendie/Magma pris som vi kunde samlas kring såväl på nätet som genom en avslutande Magma Gala, för att lyfta våra olika nyckelområden. På så sätt tänkte vi oss på sikt öka intresset för föreningen. Nu blev det inte så och vi får göra ett omtag.

Jag är dock helt säker på att vi genom årets tema Integration kommer kunna hitta på massa spännande saker som ger er medlemmar chans till nya möten, kunskaper och insikter.

Väl mött 2016 – och låt oss tillsammans bli en positiv kraft för integrationen mellan människor var vi än befinner oss!

/Annika Svensson, ordförande

Jämställdhet är temat för 2015

Hej där!

Sedan jag blev vald som ordförande för Magma efter några års medlemskap och ett år i styrelsen som ledamot, har det nu gått ett par månader. Jag tänkte ge er lite uppdatering om vad som är på gång!

Min ambition när jag tackade ja var att under året som ordförande försöka förtydliga föreningens konturer och åter få upp styrfarten. Jag såg ju potentialen såväl i föreningens grundläggande idé, dess ledord och grundvalar, som i de kvinnor som engagerat sig och var medlemmar. Och nog tyckte jag väl ändå att det här borde kunna locka fler?

Var befinner vi oss nu då, ett par månader senare?

Ja, just idag ligger jag personligen hemma med feber och värk i knopp och kropp och är en ganska ynklig ordförande. Många tycks ha varit drabbade av samma åkomma här i vårvinter? Men bortsett från den parantesen har styrelsen sedan årsmötet hunnit ha ett konstituerande och ett ordinarie möte. Dessvärre har vi även hunnit tappa en styrelseledamot, Carina Eriksson, som av personliga skäl valde att kliva av uppdraget alldeles nyligen.

Vi har utsett Ida Bodén som medlems- och kommunikationsansvarig och angett riktningen för en ny kommunikationsstrategi som vi hoppas ska förenkla arbetet och skapa ökad tydlighet och vidgat engagemang.

Arbetet med att förverkliga aktivitetsplanen är i gång och vi har även beslutat att vi ska ha ett tema ”Jämställdhet” för årets aktiviteter. Det är ju ett av de områden föreningen vill engagera sig för.

Lite om jämställdhet då.

År 1979 antogs i Sverige en första jämställdhetslag som trädde i kraft i juli 1980. Då var jag själv 9 år gammal. Lika gammal som min egen son är nu. Män och kvinnor fick alltså för 35 år sedan formellt samma villkor i svenskt samhällsliv och lagen syftar till att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Det låter ju som en god och sund idé. Frågan är vad som hände därefter?

Så sent som 2006 beslutade riksdagen att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Gott så och ingen protesterar väl mot det. Men var står vi nu 2015 ytterligare 9 år senare? Hm, tål att begrunda hur långt vi egentligen kommit och vad det egentligen sitter fast i, när många kvinnor fortfarande möts av allt från ”glastaket” till oförklarlig lönediskriminering och allehanda diverse kvinnofällor både här och där på livets väg. Trots både lagar och avsiktsförklaringar.

Och så har vi ju den ständigt heta potatisen.

Finns det eller finns det inte några som helst biologiska förklaringar till skillnader i intressen, yrkesval och betéenden hos män och kvinnor som vi behöver förhålla oss till när vi vill uppnå verklig jämställdhet?

Någon kanske känner till begreppet ”jämställdhetsparadoxen” som togs upp i den norska TV-serien ”Hjernevask” 2012, vilken belyste samhällsforskning ur olika perspektiv. Första avsnittet blev så kontroversiellt att public service i Sverige inte ens vågade sända det. Varför? Ja, se själv och gissa sen…

Att frågan om jämställdhet har många sidor och fortfarande väcker starka känslor och åsikter är nog en no-brainer? Så årets tema har sannerligen möjligheter till goda diskussioner och intressanta möten. Så nu kastar vi oss in i ämnet!

Vi börjar med en enkel och öppen Afterwork på Invito den 16 juni. Just nu letar vi efter en spännande inspirationsföreläsare på temat som ska få igång samtalen vid borden. Evenemangsinbjudan med mer information kommer på Facebook, men boka gärna in datumet redan nu!

Varma och lite febriga vårhälsningar
/Annika

Månadens Magma – Irene Ödmark-Hall

Vem är du? Iréne Ödmark-Hall, stockholmska som i sin ungdom såg ett vykort med en isbjörn på frusen Umeälv och tyckte det skulle vara häftigt att bo så långt norrut ett litet tag… Det var 38 år sedan – jag bor kvar här än. Tidigare gymnasielärare i språk och stresshantering, nu även Zen Coach, EFT-terapeut och symbolpedagog. Driver företaget EFT Scandinavia där jag hjälper människor att våga: våga tala inför andra, våga flyga… eller helt enkelt stressa ner, våga vara sig själv och göra de förändringar man vill och behöver i livet.

 

Vad lockade dig till Magma och vad får du ut av att vara med? Ingrid Lindelöw Berntson bjöd med mig på Magmas konstpromenad en gång för flera år sedan. Gillar möjligheten att få träffa trevliga och kreativa kvinnor och gå på de inspirerande Magmaarrangemangen.

 Magmas ledord; Lust, Engagemang, Drivkraft och Aktivitet – vad betyder de för dig? Ord som blivit allt viktigare för mig ju äldre jag blir. Varför slösa tid på sådan som inte engagerar mig? Som inte är lustfyllt? Att jobba med mindfulness och EFT är just det som ger mig livsenergi och glädje. Det är meningsfullt.

Just nu: Jobbar på boken ”Trots att jag har cancer – om att må så bra som möjligt i ett tufft läge”. Vill via en mindfulnessbaserad approach till EFT erbjuda ett självhjälpsverktyg för de som drabbas av cancer, med allt vad det innebär, från omtumlande känslor till biverkningar av cytostatikan. (Förslag på bättre titel mottages tacksamt!)