Kategori: Aktuellt

Tack för den här tiden!

Tre år av styrelsearbete är till ända, varav de två senaste som ordförande. Det var både ett tungt och ett lätt beslut att välja att kliva av och inte stå till förfogande inför 2017. Tungt därför att det varit väldigt roligt och känts oerhört meningsfullt att axla rollen som ordförande i Magma. Och inte minst att få jobba tillsammans med övriga i styrelsen för att skapa aktiviteter och mötesplatser för kvinnor, kring olika frågeställningar och ämnen som berör och är viktiga. Men ändå lätt för att jag så tydligt visste när jag väl såg det, att jag behövde skifta fokus i mitt eget liv det här året och prioritera en del andra områden istället.

Ibland tänker jag att vara både en eldsjäl och en ideell person, som har lätt för att engagera sig, vara kreativ och vilja jobba för andra, är både en gåva och en förbannelse. Jag tror att många känner igen sig. Man har lätt att se möjligheter överallt, komma med idéer, bita ihop och tuffa på fast tiden eller orken inte alltid finns där mitt i livspusslet. Eller trots att saker inte blir som man kanske hade hoppats. Som eldsjäl och ideell är man ofta lojal och uthållig, och man förväntar sig inte mycket tillbaka mer än att få vara med i allt spännande och möjliggörande som man ser. Man tror dessutom oftast såväl på andra som de idéer, projekt och sammanhang man brinner för. Och belöningen ligger främst i att få vara en del i något större – om än aldrig så litet – eller att se saker utvecklas och blomstra längs den ideella stigen.

Att själv ha lagt en del av min egen ideella kraft i föreningen Magma är verkligen inget jag ångrar. Det har varit tre givande år. Allt från anordnande av ”Valpanel 2014” med kvinnliga riksdagspolitiker från länet som personligt och engagerat mötte våra medlemmar för dialog, till ”VIP-kväll på temat Jämställdhet” med lärorikt och underhållande quiz samt god mat på Blå Avenyn, och därtill en initierad samverkan med Internationella Kvinnoföreningen i Umeå för ännu fler spännande möten och ökat systerskap kvinnor emellan. Bara för att nämna något.

Jag har både fått vara med om medlemstillströmning och medlemstapp. Och jag har ställt mig frågan många gånger hur Magma skall kunna göra bäst nytta för sina medlemmar och i samhället generellt. Hur föreningen skall kunna attrahera och leverera. För jag tror verkligen på kraften i det ideella arbetet, där man frivilligt engagerar sig för något större än sig själv utan vare sig ekonomiska incitament eller jakten på status som huvudsakliga drivkraft. Jag tror även på att kvinnor behöver mötas och stötta varandra, driva frågor gemensamt, utbyta erfarenheter, kunskap och nätverk – och inte minst samlas kring aktiviteter, ha kul och skratta ihop. Även utanför den närmaste vänkretsen eller på arbetsplatsen.

Vi behöver helt enkelt mötas i sammanhang där man kan vara olika och komma och gå lite friare, utan att vare sig relationer tar skada, allt behöver bli komplicerat eller samvaron kräver specifika resultat. Här har den ideella arenan verkligen fortfarande en funktion i samhället. Kanske mer än någonsin?

Med det sagt avslutar jag personligen just det här kapitlet i min egen ideella bok och tackar för mig, i alla fall tills vidare och i egenskap av ordförande och styrelsemedlem. Gör 2017 till ett fantastiskt år – och så hoppas jag vi ses vid tillfälle!

Allt gott!
/Annika Svensson

 

 

Årsmöte 2017

 

Varmt välkomna den 27 februari 2017 till ännu ett årsmöte för föreningen!

Nedan finner du samtliga handlingar som du kan ha intresse av och behöva ta del av inför mötet.

Kom ihåg att för att du skall vara röstberättigad vid mötet måste medlemsavgiften vara inbetald och kunna styrkas genom uppvisande av kvitto/bankutdrag. Inga undantag kommer att göras på plats. Styrelsen kan inte heller ansvara för att kontrollera detta, då alla transaktioner inte nödvändigvis har blivit synliga på bankkontot vid den aktuella tidpunkten.

Årsmöte 2017_dagordning

Fastställande av Stadgeändringar_medlemsmöte nr2

Verksamhetsberättelse 2016

Magma Verksamhetsplan_2017

revisionsberättelse 2016

Avsiktsförklaring Magma-IKF

Varmt välkommen!

/Styrelsen

Integration är temat för 2016

Ännu ett magmaår tar sin början och jag tackar för förtroendet att få fortsätta som ordförande. Året som gick var på många sätt fantastiskt med många roliga och lärorika möten. Och vi ökade medlemsantalet med 30 % – härligt!

Min och styrelsens förhoppning var givetvis att få gehör för vår nya idé om att instifta ett Magma Stipendie/Magma pris som vi kunde samlas kring såväl på nätet som genom en avslutande Magma Gala, för att lyfta våra olika nyckelområden. På så sätt tänkte vi oss på sikt öka intresset för föreningen. Nu blev det inte så och vi får göra ett omtag.

Jag är dock helt säker på att vi genom årets tema Integration kommer kunna hitta på massa spännande saker som ger er medlemmar chans till nya möten, kunskaper och insikter.

Väl mött 2016 – och låt oss tillsammans bli en positiv kraft för integrationen mellan människor var vi än befinner oss!

/Annika Svensson, ordförande

Jämställdhet är temat för 2015

Hej där!

Sedan jag blev vald som ordförande för Magma efter några års medlemskap och ett år i styrelsen som ledamot, har det nu gått ett par månader. Jag tänkte ge er lite uppdatering om vad som är på gång!

Min ambition när jag tackade ja var att under året som ordförande försöka förtydliga föreningens konturer och åter få upp styrfarten. Jag såg ju potentialen såväl i föreningens grundläggande idé, dess ledord och grundvalar, som i de kvinnor som engagerat sig och var medlemmar. Och nog tyckte jag väl ändå att det här borde kunna locka fler?

Var befinner vi oss nu då, ett par månader senare?

Ja, just idag ligger jag personligen hemma med feber och värk i knopp och kropp och är en ganska ynklig ordförande. Många tycks ha varit drabbade av samma åkomma här i vårvinter? Men bortsett från den parantesen har styrelsen sedan årsmötet hunnit ha ett konstituerande och ett ordinarie möte. Dessvärre har vi även hunnit tappa en styrelseledamot, Carina Eriksson, som av personliga skäl valde att kliva av uppdraget alldeles nyligen.

Vi har utsett Ida Bodén som medlems- och kommunikationsansvarig och angett riktningen för en ny kommunikationsstrategi som vi hoppas ska förenkla arbetet och skapa ökad tydlighet och vidgat engagemang.

Arbetet med att förverkliga aktivitetsplanen är i gång och vi har även beslutat att vi ska ha ett tema ”Jämställdhet” för årets aktiviteter. Det är ju ett av de områden föreningen vill engagera sig för.

Lite om jämställdhet då.

År 1979 antogs i Sverige en första jämställdhetslag som trädde i kraft i juli 1980. Då var jag själv 9 år gammal. Lika gammal som min egen son är nu. Män och kvinnor fick alltså för 35 år sedan formellt samma villkor i svenskt samhällsliv och lagen syftar till att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Det låter ju som en god och sund idé. Frågan är vad som hände därefter?

Så sent som 2006 beslutade riksdagen att det övergripande målet för jämställdhetspolitiken ska vara ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. Gott så och ingen protesterar väl mot det. Men var står vi nu 2015 ytterligare 9 år senare? Hm, tål att begrunda hur långt vi egentligen kommit och vad det egentligen sitter fast i, när många kvinnor fortfarande möts av allt från ”glastaket” till oförklarlig lönediskriminering och allehanda diverse kvinnofällor både här och där på livets väg. Trots både lagar och avsiktsförklaringar.

Och så har vi ju den ständigt heta potatisen.

Finns det eller finns det inte några som helst biologiska förklaringar till skillnader i intressen, yrkesval och betéenden hos män och kvinnor som vi behöver förhålla oss till när vi vill uppnå verklig jämställdhet?

Någon kanske känner till begreppet ”jämställdhetsparadoxen” som togs upp i den norska TV-serien ”Hjernevask” 2012, vilken belyste samhällsforskning ur olika perspektiv. Första avsnittet blev så kontroversiellt att public service i Sverige inte ens vågade sända det. Varför? Ja, se själv och gissa sen…

Att frågan om jämställdhet har många sidor och fortfarande väcker starka känslor och åsikter är nog en no-brainer? Så årets tema har sannerligen möjligheter till goda diskussioner och intressanta möten. Så nu kastar vi oss in i ämnet!

Vi börjar med en enkel och öppen Afterwork på Invito den 16 juni. Just nu letar vi efter en spännande inspirationsföreläsare på temat som ska få igång samtalen vid borden. Evenemangsinbjudan med mer information kommer på Facebook, men boka gärna in datumet redan nu!

Varma och lite febriga vårhälsningar
/Annika