Årsmöte 2017

 

Varmt välkomna den 27 februari 2017 till ännu ett årsmöte för föreningen!

Nedan finner du samtliga handlingar som du kan ha intresse av och behöva ta del av inför mötet.

Kom ihåg att för att du skall vara röstberättigad vid mötet måste medlemsavgiften vara inbetald och kunna styrkas genom uppvisande av kvitto/bankutdrag. Inga undantag kommer att göras på plats. Styrelsen kan inte heller ansvara för att kontrollera detta, då alla transaktioner inte nödvändigvis har blivit synliga på bankkontot vid den aktuella tidpunkten.

Årsmöte 2017_dagordning

Fastställande av Stadgeändringar_medlemsmöte nr2

Verksamhetsberättelse 2016

Magma Verksamhetsplan_2017

revisionsberättelse 2016

Avsiktsförklaring Magma-IKF

Varmt välkommen!

/Styrelsen

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>